cpu-intel-ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 คงจะคุ้นหูกันสำหรับคำๆนี้ และบทความนี้จะนำเสนอ CPU ของบริษัท Intel แน่นอนว่าเป็น CPU ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดคอมพิวเตอรืบ้านเรา...
(ความรู้เบื้องต้น )


cat10