ทำอย่างไรให้รู้สึกคลายเครียด-2
อารมณ์ที่รู้สึกเครียด ไม่ว่าเป็นใคร อาชีพอะไร ความเครียดทางอารมณ์นั้น...
(เรื่องทั่วไป)