มุมมองเกี่ยวกับเงินตราในยุคดิจิตอล
นับว่าโลกหมุนมาถึงจุดของการเริ่มต้น หรือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ถ้าจะนิ่งเฉยไม่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดก็คงจะไม่ได้ สำหรับ (Crypto) Currency...
( เศรษฐกิจ)