องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
     คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้เราทำงานให้ง่ายขึ้น ไวขึ้น และสะดวกขึ้น เม้นยำมากขึ้น...
(คอมพิวเตอร์)