สุขภาพทั่วไป

ผู้สูงอายุกับการคาร์ดิโอ(Cardio) ใครว่าทำไม่ได้

Cardio Exercise 17 11 2562 001     หากพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายด้วยการคาร์ดิโอ (Cardio) แล้วแทบทุกคนคงจะต้องนึกถึงการออกกำลังกายที่เหมาะกับคนในวัย หนุ่ม- สาว เท่านั้น เพราะดูจะหนักหน่วง รวดเร็วทำให้ร่างกายเหนื่อยหอบ หัวใจเต้นแรง

     แต่ว่าความจริงผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุก็ทำคาร์ดิโอได้เหมือนกัน โดยจุดมุ่งหมายของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ นั้นอาจไม่ต่างกับคนในวัยอื่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงหรือช่วยเพิ่มสมรรถภาพของระบบหัวใจและช่วยในเรื่องการหายใจด้วย หากขาดการออกกำลังกายระบบการทำงานต่างๆจะเสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็ว

     โดยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอสำหรับคนสูงอายุเป็นสิ่งดีและ ให้ประโยชน์หลายอย่าง เพียงแต่ต้องอยู่ในหลักการทำที่ถูกวิธี ดังต่อไปนี้

     1. เริ่มต้นการออกกำลังกายจากเบาไปหนักและทำจากน้อยไปมาก ขึ้นอยู่กับความสามารถและความพร้อมในเรื่องสภาพร่างกายของแต่ละคน

     2. ออกกำลังกายด้วยท่าออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ทั้งการเลือกวิธีการออกกำลังกาย ระยะเวลารวมถึงความถี่ของการออกกำลังกาย โดยระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้งนั้น อย่างน้อยที่คือตั้งแต่ 15 นาที และถ้าจะให้ดีที่สุดควรใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่ก็ไม่ควรเกิน 45 นาที เพราะจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอัตราการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นได้ ส่วนคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยอาจใช้เวลาเริ่มต้นน้อยกว่านี้แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม

     3. ก่อนที่จะออกกำลังกายทุกครั้ง สิ่งสำคัญคือจะต้องอบอุ่นร่างกายให้พร้อมก่อน (Warm Up) เพื่อให้ร่างกายสามารถพร้อมรับการออกกำลังกายได้และลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่สำหรับผู้สูงอายุแล้วเกิดขึ้นได้ง่ายมากกว่าคนในวัยอื่นๆ

     4. หลังจากเสร็จสิ้นการออกกำลังกายแล้ว ควรมีการ Warm Down หรือ Cool Down ด้วย สิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดคือหยุดออกกำลังกายแล้วนั่งหรือหยุดแบบทันทีทันใด เพราะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะหัวใจวายได้ เรื่องนี้มีความอันตรายมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วย

Cardio Exercise 17 11 2562 002

     การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือแม้แต่การทำเวท เทรนนิ่ง(Weight Traning) สำหรับผู้สูงอายุก็สามารถทำได้เช่นกันหรือจะเป็นการออกกำลังกายแบบอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์ในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต ได้ทั้งสิ้น แต่สำหรับผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในเรื่องวิธีการออกกำลังกายให้มากที่สุดเป็นอันดับแรก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตไปด้วยจิตใจที่สดชื่นขึ้น ร่างกายมีความแข็งแรงกระฉับกระเฉงเพียงพอที่จะใช้ชีวิตได้มีความสุขตามสมควร

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ