โดรนถ่ายภาพยังไงให้ดูน่าสนใจแล้วจะเลือกโดรนถ่ายภาพรุ่นใหนดี
     โดรนเป็นเทคโนโลยีด้านอากาศยานมีการนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย โดรนถ่ายภาพก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่หลายๆคนสนใจ...
(เรื่องโดนใจ)

โทรศัพท์มือถือ

ใช้มือถืออย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

ในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์มือถือ นอกจากจะใช้ในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แล้ว บางกรณีอาจมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางที่หวังดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยตัวเจ้าของเครื่องโทรศัพท์มือถือเอง อาทิเช่น การนำโทรศัพท์มือถือไปแอบถ่าย อันก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันภัยจากผู้ไม่หวังดีที่ใช้ช่องทางผ่านโทรศัพท์มือถือในการกระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือควรให้ความสำคัญและตระหนักถึงข้อมูลเหล่านี้ด้วย

phone 5 06 2560 001

โทรศัพท์มือถือไม่ปลอดภัยอย่างไร?
โทรศัพท์มือถือและข้อมูลส่วนตัวของเราอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม หรือถูกมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดีล่วงรู้ข้อมูลบางอย่างที่เป็นความลับได้ เนื่องจากโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก โดยการเก็บไว้ในซิมการ์ดหรือในการ์ดหน่วยความจำภายนอกในโทรศัพท์มือถือบางรุ่น ซึ่งเราจะเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ ได้โดยผ่านเมนูของโทรศัพท์ และเนื่องจากโครงสร้างเมนูที่ซับซ้อน ทำให้บางครั้งเราอาจเผลอทำการเก็บข้อมูลที่สำคัญไว้ในโทรศัพท์ของตัวเองโดยไม่รู้ตัว ซึ่งโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จะไม่สามารถลบข้อมูลที่ได้ในปุ่มเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าจะลบหมายเลขโทรศัพท์สักหมายเลข ก็จะต้องเข้าไปที่สมุดโทรศัพท์ และถ้าจะลบข้อความ (SMS, MMS,BBM, หรือ E-mail) ก็อาจต้องเข้าไปที่กล่องข้อความขาเข้า (inbox) หรือกล่องข้อความขาออก (outbox) หรือเมนูเฉพาะของแต่ละApplication (เช่น MSN Messenger หรือ Whatsapp)
เนื่องในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จะไม่ได้เข้ารหัสให้กับข้อมูลของเรา ซึ่งโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จะทำได้แต่เฉพาะการเข้ารหัสผ่านเพื่อปลดล็อคหรือล็อคเครื่องโทรศัพท์ของเราเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นข้อความและเสียงการสนทนาระหว่างเรากับคู่สายปลายทางอาจเสี่ยงต่อการถูกดักฟังและถูกบันทึก เมื่อข้อความหรือ SMS นั้นถูกส่งและรับในรูปแบบข้อความธรรมดา (plain text) ซึ่งหมายความว่าใคร ๆ ก็สามารถเปิดอ่านข้อความของเราได้ทุกเมื่อ ถ้าบุคคลนั้นสามารถเข้าสู่โทรศัพท์ของเราได้
ดังนั้น การล็อคเครื่องโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว ก็อาจไม่สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อความหรือข้อมูลบางอย่างของเราที่ถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการซ่อมหรือการใช้งานโทรศัพท์มือถือ

การแสดงตำแหน่งที่อยู่โดยโทรศัพท์มือถือ

การแสดงตำแหน่งที่อยู่โดยโทรศัพท์มือถือ อาจทำให้เราตกเป็นเหยื่อหรือเป็นเป้าหมายของอาชญากรได้ ซึ่งเพื่อให้โทรศัพท์มือถือทำงานได้อย่างถูกต้อง โทรศัพท์มือถือของเราจะสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับเสาสัญญาณที่อยู่บริเวณรอบๆ เพื่อให้รู้ตำแหน่งแน่นอนว่าจะส่งสัญญาณไปที่ไหน และเมื่อเราเปิดเครื่องโทรศัพท์ อันดับแรกโทรศัพท์มือถือก็จะทำการค้นหาสัญญาณจากผู้ให้บริการเครือข่าย เสาที่มีสัญญาณแรงที่สุดที่อยู่ใกล้เราจะทำการเข้าระบบเพื่อใช้งานโทรศัพท์ และเมื่อเราเดินทางไปอีกจุดหนึ่งโทรศัพท์ของเราก็จะถูกเชื่อมต่อกับเสาสัญญาณต้นอื่นในอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งใหม่ ซึ่งตำแหน่งที่อยู่ของเราจะถูกบันทึกไว้โดยระบบอัตโนมัติ และตลอดเวลาที่โทรศัพท์ของเราเปิดอยู่ ที่อยู่ของเราจะถูกแจ้งไปยังเครือข่ายของโทรศัพท์ ดังนั้น ข้อมูลเรื่องที่อยู่ของเราอาจถูกเข้าถึงโดยมิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีได้
ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์มือถือ
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมข้อมูล การโจรกรรมเครื่องโทรศัพท์ ไปจนถึงการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อเจ้าของโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากผู้ใช้โทรศัพท์ย่อมมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติ ดังนั้นผู้ใช้งานหรือเจ้าของโทรศัพท์มือถือควรให้ความระมัดระวังตนเอง ดังต่อไปนี้
(1) ควรเปิดใช้รหัสผ่านหรือรหัสตัวเลข (PIN) ของโทรศัพท์ และทำการล็อคเครื่องโทรศัพท์ทุกครั้งหลังการใช้งาน
(2) ไม่ควรบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลสำคัญไว้ในโทรศัพท์ หรือถ้าหากมีความจำเป็นก็ควรบันทึกในลักษณะที่คนอื่นสามารถเข้าใจยาก
(3) หมั่นทำการลบข้อมูลที่สำคัญหรือที่ไม่ต้องการในโทรศัพท์มือถืออยู่เสมอ
(4) ใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอ ในการพกพาโทรศัพท์และการใช้โทรศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงการพกพาหรือใช้โทรศัพท์มือถือ ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ
(5) ต้องทำการลบข้อมูลทั้งหมดที่มีในโทรศัพท์ทิ้งเสียก่อนที่จะขายหรือนำโทรศัพท์ไปซ่อม
(6) ทำลายโทรศัพท์ที่เสียแล้วหรือที่ไม่ได้ใช้งานและซิมการ์ดเก่าก่อนทำการทิ้ง
(7) คิดให้รอบคอบก่อนใช้โทรศัพท์มือถือส่งข้อมูลที่สำคัญ และควรพิจารณาว่ามีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่าในการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือหรือไม่ ?
(8) เมื่อทำงานกับร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีการส่งข้อมูลที่สำคัญหรือเป็นความลับ ควรมีโทรศัพท์และซิมการ์ด สำหรับการเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแยกออกจากกัน

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ