โทรศัพท์มือถือ

ประโยชน์ของ GPS ในโทรศัพท์มือถือ

     ประโยชน์ของ GPS ในโทรศัพท์มือถือ ในปัจจุบันการใช้ GPS ในชีวิตประจำวันเริ่มมีมากขึ้น และมีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากระบบ GPS ถูกนำมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีความสะดวกและเห็นความสำคัญกับระบบ GPS มากขึ้น และระบบ GPS ยังมีประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ เช่น การแจ้งเส้นทางและพิกัดของร้าน หรือสำนักงาน การนำทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย การใช้งานเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งหากมีระบบ GPS นำทางแล้ว โอกาสที่จะหลงทางย่อมมีน้อยลง

gps mobile 23 06 2560 001 

GPS คืออะไร?
GPS (Global Positioning System) เป็นระบบบอกตำแหน่งบนผิวโลก โดยอาศัยพิกัดสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมนำทาง คำนวณหาตำแหน่งจากจุดที่ส่งค่าพิกัดซึ่งจะรายงานผลเป็นค่าละติจูดกับค่าลองจิจูด เมื่อนำไปคำนวณใน Google Map หรือ Google Earth หรือ GPS Navigator แล้วเราก็จะสามารถรู้ตำแหน่งได้ว่าพิกัดนั้นอยู่บริเวณใดของโลก
สำหรับองค์ประกอบของ GPS นั้น มีอยู่ 3 ส่วนหลักด้วยกัน คือ
     (1) ส่วนอวกาศ ประกอบไปด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่าย คือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และยุโรป ดาวเทียมของสหรัฐอเมริกา มีชื่อว่า NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียมทั้งหมด 28 ดวงด้วยกัน แต่ใช้งานจริงอยู่ 24 ดวง อีก 4 ดวงทำหน้าที่เป็นดาวเทียมสำรอง ดาวเทียมของยุโรป มีชื่อว่า Galileo มี 27 ดวง และของรัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารงานโดยค่าย Russia VKS
     (2) ส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน มีสถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศสหรัฐอเมริกา และศูนย์การควบคุมย่อยอีก 5 สถานี กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
     (3) ส่วนผู้ใช้งาน ต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปลรหัสจากดาวเทียม เพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันได้มีการติดตั้งระบบเพื่อให้สามารถรับสัญญาณ GPS ได้
การทำงานของระบบนำทางด้วย GPS
     เมื่อเรามีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับสัญญาณ GPS ได้แล้วนั้นระบบนำทางจะเริ่มทำงานเมื่อมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดทิศทางการจราจร เช่น การจราจรแบบชิดซ้าย หรือชิดขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดสำคัญต่างๆ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ฝังไว้ในข้อมูลแผนที่ที่ได้จากการสำรวจและตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ตัวโปรแกรมทำงาน เลือกการเชื่อมต่อของเส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้
     การคำนวณเส้นทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั้งแต่แรก และตัวโปรแกรมจะแสดงผลทั้งภาพและเสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ ณ จุดนั้น หากมีการเดินทางออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ เครื่องจะทำการเตือนให้ผู้ใช้ทราบและจะคำนวณให้พยายามกลับสู่เส้นทางที่ได้วางแผนไว้ก่อน หากการออกนอกเส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณเส้นทางให้ใหม่โดยอัตโนมัติ

gps benefit 28 10 2562 002

ประโยชน์ของ GPS ในโทรศัพท์มือถือ

     (1) การนำไปใช้กับระบบนำทาง หรือ GPS นำทาง เมื่อเราออกเดินทางโดยไม่ทราบตำแหน่งของจุดที่เราจะไป เราสามารถค้นหาเส้นทางจากระบบนำทางของ GPS ที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ เพราะระบบนี้สามารถบอกตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลก
     (2) การนำข้อมูล GPS มาประกอบกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการท่องเที่ยว การทำงานรายกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จะมี Application รองรับสัญญาณ GPS
     (3) ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น กำหนดพิกัดของสถานที่ต่างๆ การใช้ประโยชน์กับที่ดิน การกำหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรืการส่งสินค้า เป็นต้น
     จะเห็นได้ว่าระบบ GPS เมื่อนำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือที่สามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่ จะช่วยให้การใช้งาน GPS มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เมื่อทราบประโยชน์ของ GPS แล้ว ก็อย่าลืม share location กันด้วยนะครับ และเพื่อความปลอดภัยไม่ควร share location ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับเรานั่นเอง

     นอกจากประโยชน์ข้างต้นของ gps ที่กล่าวมาแล้ว การนำgps นำทางมาประยุกต์ใช้งาน อย่างระบบ logistics ธุรกิจบริการส่งสินค้านั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอับเดทระบบ gps ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การทราบจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนทำให้จัดส่งสินค้าได้ไว ระบบgps นั้นช่วยได้มาก ยังมีอีกหลายๆกิจกรรม อย่างระบบขนส่งที่สามารถอับเดท gps การเดินรถตลอดเส้นทาง ปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยว ณ.ขณะนั้น จะช่วยในเรื่องการลดความแออัดลงได้ ซึ่งเป็นแนวทางการประยุกต์ gps มาใช้งานในชีวิตประจำวัน

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ