Application Mobile

10 Mobile Application ยอดนิยมในยุค 3G

การใช้งาน Application เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้งานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่าง Smartphone ที่กำลังได้รับกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลมาจากความสามารถของตัวเครื่องที่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ (OS) หรือ Application ใหม่ๆ ที่คิดค้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน ประกอบกับสามารถในการดาวน์โหลด Application ต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือซื้อขายผ่านทางระบบเครือข่าย และมีช่องทางการชำระเงินได้สะดวก รวดเร็ว และในอนาคตข้างหน้านี้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้ม การใช้แอพพลิเคชั่นมากขึ้นอันเป็นมาจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากมายผ่านโทรศัพท์มือถือ

Mobile Application 4 06 2560

ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการได้พัฒนา Application ต่างๆ ขึ้นมามากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดย Application ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ มี 10 ประเภทที่น่าสนใจ ได้แก่

  1. การโอนเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Money Transfer) เป็นช่องทางที่มีความสะดวก ประหยัดและรวดเร็วมากขึ้น
  2. การสืบค้นผ่านอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile Search) จุดประสงค์หลักของบริการนี้ก็เพื่อส่งเสริมการขายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหากลูกค้าคุ้นเคยกับบริการค้นหาสินค้าหรือบริการของผู้ให้บริการรายใดแล้วก็มักจะกลับมาใช้บริการต่อไป
  3. การใช้บริการเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Browsing) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถือเป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานของ โทรศัพท์สมัยใหม่ และจะมีการพัฒนา Application เหล่านี้ต่อไป เรื่อยๆ
  4. การให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Location-Based Services: LBS) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ อุปกรณ์มือถือนั้นอยู่ผ่านทางระบบเครือข่ายไร้สาย ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีคนโทรศัพท์เข้าหาเรา ปลายทางก็จะทราบได้ทันทีว่าโทรศัพท์ของเราอยู่ในพื้นที่ใด
  5. การติดตามสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพทางไกล (Mobile Health Monitoring) เป็นบริการเพื่อคอยเฝ้าดูผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยเป็นที่เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่จำเป็นต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาล ผู้ ป่วยจะอยู่บ้านโดยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้หน่วยงาน ทางด้านสุขภาพประหยัดค่าใช้จ่ายลงจากเดิม เพราะสามารถ ติดตามอาการผู้ป่วยได้ตลอดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังช่วย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วยอีกด้วย
  6. การชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) มีวัตถุประสงค์คล้ายกับข้อ (1) แต่บริการนี้มีลักษณะเด่น 3 ประการ คือ เป็นทางเลือกในการชำระเงินเมื่อช่องทางช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ไม่สะดวก และช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงช่วยเพิ่มปัจจัยในการยืนยันตัวตนของลูกค้าเพื่อเพิ่มระดับของความปลอดภัยของข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง
  7. การเชื่อมต่อสัญญาณและการโอนถ่ายข้อมูลระยะสั้น (NFC) เป็นการสื่อสารไร้ สายระยะสั้นจะนำมาใช้ในการชำระเงินในจุดที่ต้องการความ รวดเร็วและมียอดการชำระที่ไม่มากนักหรือการชำระค่าโดยสารยานพาหนะต่างๆ หรือใช้ในการยืนยันหมายเลข ID ของลูกค้าก่อนเข้าระบบต่างๆ เป็นต้น
  8. การโฆษณาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mob i le Advertising) ตลาดโฆษณาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น face book, line, Instagram จะเติบโตขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าจำนวนมากไม่แตกต่างจากการใช้สื่อโฆษณาทางทีวี วิทยุ หรือ แผ่นพับโฆษณา
  9. การรับส่งข้อความหรือภาพ (Mobile Instant Messaging) บริการสนทนาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน
  10. บริการเพลงประเภทต่างๆ (Mobile Music) บริการฟังเพลง หรือดาวน์โหลดเพลงมาไว้บนโทรศัพท์มือถือ

เห็นไหมครับว่าโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ในหลากหลายด้าน แต่การใช้บริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ก็เพื่อจะป้องกันความเสียหาย หรือป้องกันอาชญากรรม ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ