huawei-จับมือ-บริษัทในรัสเซีย-ร่วมพัฒนาโครงข่าย5g-สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์
ขอบคุณข่าวและภาพจาก China Xinhua News     กระแสข่าวช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องราวของ HUAWEI เป็นที่ติดตามกันอย่างไกล้ชิด...
(HUAWEI)