จอง-ตั๋ว-เครื่องบิน-แอร์-เอเชีย-จอง-ตั๋ว-แอร์-เอเชีย-วิธี-จอง-ตั๋ว-เครื่องบิน-แอร์-เอเชีย-ราคา-ถูก-แอ-พ-จอง-ตั๋ว-เครื่องบิน-แอร์-เอเชีย
     หลังจากสถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย หลายๆท่านก็เริ่มมีแพลนเดินทางท่องเที่ยวกัน สำหรับท่านที่จะเดินทางโดยสายการบิน แล้วติดปัญหาเรื่องการจอง...
( เศรษฐกิจ)

กฎหมายไทย

วางแผนภาษีแบบมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ รีบรู้ก่อนว่า ”ค่าลดหย่อน” คืออะไร?

AFS 19MAY 016

ที่มาของรูป pixabay.com

     นี่ก็ผ่านเข้าครึ่งปีหลังแล้ว เดี๋ยวก็เข้าสิ้นปีและถึงเวลายื่นภาษีอีกครั้ง บางครั้งมนุษย์เงินเดือนที่ต้องทำ KPI  ดูยอดขายหรือเป้าหมายของบริษัท สารพัดจะจัดการ งานบางงานหลุดเผลอปล่อยให้จดจ่อรอคอยทำทุกงานก็คงลำบาก ด้วยความยุ่งยากเหล่านี้จึงทำให้หลาย ๆ คน โดยเฉพาะพนักงานมือใหม่ที่มักใส่ใจเรื่องงาน จึงปล่อยผ่านเรื่องภาษีที่ไม่มีสอนในสมัยเรียน ให้ HR ช่วยคิดช่วยเขียนช่วยดูแล แค่รอเอกสารสิ้นปีแล้วยื่นภาษีผ่านออนไลน์ ง่าย ๆ จบไป เอาเวลาไปทำอย่างอื่นจนทำให้ไม่ได้ใช้สิทธิทางภาษีมาช่วยให้ประหยัดเงินตรงนี้ไปอย่างน่าเสียดาย วันนี้เราจึงจะมาคุยเรื่องสิทธิลดหย่อนของเหล่ามนุษย์เงินเดือนกัน ยิ่งปีภาษี 2560 ที่มีการเพิ่มสิทธิหลาย ๆ อย่างเข้ามาให้ใช้ ยิ่งทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้มากทีเดียว

     “ค่าลดหย่อน” คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้เสียภาษีน้อยลง โดยกำหนดให้เราสามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาหักลดหย่อนภาษี เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว การมีบุตร ซื้อประกันชีวิต ดูแลผู้พิการ หรือบิดามารดา เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้กฎหมายจะกำหนดให้เรานำมาหักออกจากเงินได้ ก่อนนำไปคำนวณภาษี ตัวอย่างเช่น นาย ก. มีรายได้ 350,000 บาท ถ้านาย ก. ไม่รู้ว่าตนเองมีค่าลดหย่อนอะไร ต้องคำนวณภาษีดังนี้
     เงินได้ 350,000 บาท หักค่าใช้จ่ายส่วนตัว 60,000 บาท จะเหลือเงินได้ 290,000 บาท นาย ก. ต้องเสียภาษี 5 % คิดเป็น 14,500 บาท (คิดตามตาราง 1) แต่หาก นาย ก. ศึกษาและทราบว่าตนเองมีค่าลดหย่อนอื่น ๆ (ตามตาราง 2 :ค่าลดหย่อน) การคิดภาษีก็จะเปลี่ยนไป

AFS 19MAY 016 001

ตาราง 1 : อัตราภาษีปี 2560

AFS 19MAY 016 002ตาราง 2 : ค่าลดหย่อน

ตัวอย่างเช่น นาย ก. มี บุตร 2 คน ดูแลบิดา มารดา มีประกันสังคม และทำประกันชีวิต การคำนวณภาษีของนาย ก. ก็จะได้ดังนี้

AFS 19MAY 016 003

     จะเห็นได้ว่าเงินได้ของ นาย ก. จะมีเงินได้ที่ต้องนำไปยื่นภาษีเหลือเพียง 141,000 บาท และเมื่อไปดูที่ ตาราง 1 นาย ก. ก็จะอยู่ในเกณฑ์ได้รับงดเว้นหรือไม่ต้องภาษีนั่นเอง
     ดังนั้นการมีความรู้ทางด้านภาษี ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ไม่ควรปล่อยผ่านให้เป็นเรื่องของฟ้าดิน สิทธิเหล่านี้มีประโยชน์และควรศึกษาข้อมูลเรื่องค่าลดหย่อนอยู่ตลอดเวลา เพราะทางรัฐมักจะมีค่าลดหย่อนพิเศษอื่น ๆ ให้เรานำไปใช้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเราเพิ่ม หรือหากไม่แน่ใจว่าเราใช้      สิทธิถูกต้องหรือไม่ก็สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ทุกที่ เพื่อให้เราใช้สิทธิต่าง ๆ ที่มีได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ตามแบบฉบับมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ
อย่าสับสนนะครับ ค่าลดหย่อน ไม่ใช่เงินสดที่นำมาลดภาษี เพียงแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่นำมาหักออกจากเงินได้ก่อนเข้าสู่กระบวนการคำนวณภาษีครับ...

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ