จอง-ตั๋ว-เครื่องบิน-แอร์-เอเชีย-จอง-ตั๋ว-แอร์-เอเชีย-วิธี-จอง-ตั๋ว-เครื่องบิน-แอร์-เอเชีย-ราคา-ถูก-แอ-พ-จอง-ตั๋ว-เครื่องบิน-แอร์-เอเชีย
     หลังจากสถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย หลายๆท่านก็เริ่มมีแพลนเดินทางท่องเที่ยวกัน สำหรับท่านที่จะเดินทางโดยสายการบิน แล้วติดปัญหาเรื่องการจอง...
( เศรษฐกิจ)

รอบโลกกีฬา

เรื่องของมารยาทในการเล่น ที่ผู้เล่นบาสเกตบอลควรรู้

basketball

     การเล่นกีฬาทุกชนิด นอกจากต้องเคร่งครัดในกฎกติกาแล้ว จะต้องมีมารยาทในการเล่นอีกด้วย เพื่อลดการทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และรักษาจุดประสงค์ของการเล่นกีฬา ที่มุ่งเน้นการมีน้ำใจนักกีฬาเอาไว้นั่นเอง โดยสำหรับผู้เล่นกีฬาบาสเกตบอล ก็มีมารยาทที่ควรรู้และทำความเข้าใจดังนี้
1.ไม่แสดงอาการดีใจ/เสียใจ จนเกินเหตุ
     ไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะ ไม่ควรแสดงความดีใจ/เสียใจจนเกินเหตุ เพราะจะทำให้ดูไม่เหมาะสมได้ และที่สำคัญจะต้องยอมรับผลการตัดสินที่เกิดขึ้น ไม่โต้แย้ง แสดงความไม่พอใจหรือแสดงกิริยาที่ไม่ดีกับผู้ตัดสิน
2.แต่งกายในชุดที่เหมาะสม
     ผู้เล่นกีฬาบาสเกตบอล ควรแต่งกายด้วยชุดที่มีความเหมาะสม เหมาะกับการเล่นบาสเกตบอลที่สุด และควรใส่ชุดให้เป็นแนวเดียวกันทั้งทีม เพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบและง่ายต่อการจดจำว่าเป็นนักกีฬาของทีมไหน
3.รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
     ถือเป็นหัวใจสำคัญของนักกีฬากับการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กล่าวคือต้องยอมรับในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ และต้องรู้จักให้อภัยกันและกันเมื่อมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้น เช่น วิ่งชนกันจนทำให้ผู้เล่นฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บ เป็นต้น
4.รู้จักระงับอารมณ์ของตนเอง
     เป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ กับการกระทบกระทั่งและการยั่วยุอารมณ์กันของนักกีฬาทั้งสองทีม ดังนั้นผู้เล่นจึงต้องรู้จักระงับอารมณ์ของตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
5.ทำตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด
     การทำตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด เป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนควรปฏิบัติ ซึ่งผู้เล่นจะอ้างว่าไม่รู้กฎกติกาไม่ได้ เพราะฉะนั้นก่อนการแข่งขันจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและกติกาให้ดี เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
6.ไม่ว่ากันเมื่อเกิดความผิดพลาดในทีม
     หากเกิดความผิดพลาดขึ้นในทีมขณะกำลังแข่งขัน จะต้องไม่กล่าวว่ากัน เพราะความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ควรพยายามเล่นต่อไปอย่างสุดความสามารถที่สุด ไม่ว่าผลที่ออกมาจะแพ้หรือชนะก็ตาม
     มารยาทในการเล่น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้แข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น โดยหลักสำคัญก็คือการมีน้ำใจนักกีฬา ที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องรู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัยนั่นเอง และอีกสิ่งสำคัญที่นักกีฬาบาสเกตบอลจะขาดไม่ได้ ก็คือการมีความสามัคคี เพราะกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมหลายคน หากขาดความสามัคคี โอกาสที่จะชนะก็มีน้อยมากเช่นกัน

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ