โดรนถ่ายภาพยังไงให้ดูน่าสนใจแล้วจะเลือกโดรนถ่ายภาพรุ่นใหนดี
     โดรนเป็นเทคโนโลยีด้านอากาศยานมีการนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย โดรนถ่ายภาพก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่หลายๆคนสนใจ...
(เรื่องโดนใจ)

รอบโลกกีฬา

ประวัติ ปิงปอง และความเป็นมา ของกีฬาปิงปอง

table tennis 407489 640

     ประวัติ ปิงปอง

     ที่คุณผู้อ่านกำลังหาข้อมูลนี้ อย่างที่ทราบแล้วว่ากีฬาปิงปอง จัดเป็นกีฬาสันทนาการที่มีความท้าทายผู้เล่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องมีไหวพริบและความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวร่างกายพอสมควร จึงจะสามารถรับและส่งลูกปิงปองได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันกีฬาประเภทนี้ก็ได้ถูกบรรจุไว้ในการแข่งขันกีฬาระดับโลกอีกด้วย
ประวัติความเป็นมาของ กีฬา ปิงปอง
    ประวัติ ปิงปอง หลายๆท่านรู้จัก ว่ากีฬาปิงปองหรือที่เรียกในภาษาทางการว่า เทเบิลเทนนิส ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ.2433 ซึ่งเริ่มแรกนั้นจะใช้ไม้หุ้มหนังสัตว์ตีกับลูกเซลลูลอยด์ โดยระหว่างตีจะเกิดเสียงดัง ‘ปิก-ป๊อก’ ทำให้กีฬาประเภทนี้ถูกเรียกว่าปิงปองตามเสียงที่เกิดขึ้นนั่นเอง

     จากประวัติ ปิงปองที่มีการบันทึกไว้โดยกล่าวว่าหลังจากกีฬาปิงปองก็เริ่มมีการแพร่กระจายไปสู่ประเทศต่างๆ และมีการเล่นกันอย่างแพร่หลาย โดยเริ่มจากกลุ่มประเทศในยุโรปก่อน และในปี พ.ศ.2443 ก็ได้มีการเปลี่ยนไม้ปิงปองจากไม้หุ้มหนังสัตว์มาเป็นไม้ติดยางเม็ดแทน และจากประวัติ ปิงปองก็มีมีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อเทเบิลเทนนิสในปี พ.ศ.2469 แต่อย่างไรก็ยังคงเรียกกีฬาชนิดนี้ว่าปิงปองกันอย่างแพร่หลายอยู่ดี ชื่อเทเบิลเทนนิสจึงมักจะได้ยินในการแข่งขันที่เป็นทางการเท่านั้น

     ประวัติ ปิงปองในประเทศไทย

     สำหรับประวัติ ปิงปองในประเทศไทย ก็พบว่าคนไทยได้ละเล่นกีฬาชนิดนี้มาอย่างช้านาน ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มรู้จักในสมัยใด แต่พบว่าในปี พ.ศ.2500 ไทยได้มีการจัดตั้งสมาคมเทเบิลเทนนิสมือสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้นมา และมีการนำมาใช้ในการแข่งขันอย่างแพร่หลายอีกด้วย

คลิบวิดีโอเทคนิคการเล่นกีฬา ปิงปองระดับโลกและกฏกติกาในการเล่นปิงปอง

     สมาคม เทเบิล เทนนิส กำหนดให้มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาปิงปองตามกติกาสากล

     โต๊ะ ปิงปอง

rule table 24 092562 001

     สมาคม เทเบิล เทนนิสมีการกำหนดตามกติกาสากล โดยมีการกำหนดให้โต๊ะ ปิงปอง นั้นมี “พื้นผิวโต๊ะ” เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว 2.74 เมตร ( 9 ฟุต) ความกว้าง 1.525 เมตร ( 5 ฟุต) และจะต้องสูงได้ระดับ โดยวัดจากพื้นที่ตั้งขึ้นมาถึงพื้นผิวโต๊ะสูง 76 เซนติเมตร ( 2 ฟุต 6 นิ้ว ) พื้นผิวของบนโต๊ะทั้งหมดไม่รวมขอบด้านข้าง ทำจากวัสดุใดๆ ก็ได้ แต่จะต้องมีความกระดอนสม่ำเสมอ เมื่อเอาลูกเทเบิลเทนนิสมาตรฐานทิ้งลงในระยะสูง 30 เซนติเมตร ลูกจะกระดอนขึ้นมาประมาณ 23 เซนติเมตร และจะต้องมีสีเข้มสม่ำเสมอและเป็นสีด้านไม่สะท้อนแสง ขอบด้านบนของพื้นผิวโต๊ะทั้ง 4 ด้านจะทางด้วยสีขาว มีความกว้าง 2 เซนติเมตร เส้นของพื้นผิวโต๊ะด้านยาว 2.74 เมตรทั้งสองข้างเรียกว่า “เส้นข้าง” เส้นของพื้นผิวโต๊ะด้านกว้าง 1.525 เมตร ทั้งสองข้างเรียกว่า “เส้นสกัด” พื้นผิวโต๊ะจะถูกแบ่งออกเป็นสองแดนเท่าๆ กัน กั้นด้วยเน็ตซึ่งขึงตั้งฉากกับพื้นผิวโต๊ะ และขนานกับเส้นสกัดโดยตลอด การแข่งขันปิง ปองประเภทคู่ พื้นผิวโต๊ะในแต่ละแดนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กันด้วยเส้นสีขาวขนาดกว้าง 3 มิลลิเมตร โดยขีดขนานกับเส้นข้างเรียกว่า “เส้นกลาง” และให้ถือว่าเส้นกลางนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ตด้านขวาของโต๊ะด้วย ในการแข่งขันจริงระดับมาตรฐานสากลโต๊ะเทเบิลเทนนิสที่ใช้สำหรับแข่งขันจะต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น และในการจัดการแข่งขันจะต้องระบุสีของโต๊ะที่จะใช้แข่งขันลงในระเบียบการแข่งขันด้วยทุกครั้ง

     ส่วนประกอบของเน็ต

rule net 24 09 2562 001

    สมาคม เทเบิล เทนนิส ได้กำหนดในส่วนของเน็ตประกอบไปด้วย ตาข่าย ที่แขวนและเสาตั้ง รวมไปถึงที่จับยึดกับโต๊ะเทเบิลเทนนิส ต้องขึงตึงและยึดด้วยเชือกซึ่งผูกติดปลายยอดเสา ซึ่งตั้งตรงสูงจากพื้นผิวโต๊ะ15.25 เซนติเมตร ( 6 นิ้ว) และยื่นออกไปจากเส้นข้างของโต๊ะถึงตัวเสาต้านละ 15.25 เซนติเมตร ( 6 นิ้ว) ส่วนบนสุดของตาข่ายตลอดแนวยาว จะต้องสูงจากพื้นผิวโต๊ะ 15.25 เซนติเมตร ส่วนล่างสุดของตาข่ายตลอดแนวยาวจะต้องอยู่ชิดกับพื้นผิวโต๊ะและส่วนปลายสุดของตาข่ายทั้งสองด้านจะต้องอยู่ชิดกับเสาให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในการแข่งขันระดับมาตรฐานสากล เน็ตที่ใช้สำหรับแข่งขันจะต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น และจะต้องเป็นสีเดียวกันกับโต๊ะที่ใช้แข่งขัน

     ลูกเทเบิลเทนนิส

rule ball 24 09 2562 001

     ตามที่สมาคม เทเบิล เทนนิสกำหนดให้ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร และจะต้องมีน้ำหนัก 2.7 กรัม ทำด้วยเซลลูลอยด์หรือวัสดุพลาสติกอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน มีสีขาว สีเหลือง หรือสีส้ม และเป็นสีด้าน ที่ใช้สำหรับแข่งขันจะต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น และจะต้องระบุสีของลูกที่จะใช้แข่งขันลงในระเบียบการแข่งขันทุกครั้ง

     ไม้ ปิงปอง หรือ ไม้เทเบิลเทนนิส

rule rubber 24 09 2562 001

     ทางสมาคม เทเบิล เทนนิส ไม่ได้กำหนดรูปร่าง ขนาด หรือน้ำหนัก แต่หน้าไม้จะต้องแบนเรียบและแข็ง อย่างน้อยที่สุด 85% ของความหนาของไม้ จะต้องทำด้วยไม้ธรรมชาติ ชั้นที่อัดอยู่ติดภายในหน้าไม้ ซึ่งทำด้วยวัสดุอื่นใด เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ , กลาสไฟเบอร์ หรือกระดาษอัดจะต้องมีความหนาไม่เกิน 7.5 % ของความหนาทั้งหน้าไม้หรือไม่เกิน 0.35 มิลลิเมตร สุดแท้แต่กรณีใดจะมีค่าน้อยกว่า หน้าไม้เทเบิลเทนนิสด้านที่ใช้ในการตีลูกจะต้องมีวัสดุปิดทับ วัสดุนั้นจะเป็นยางเม็ดธรรมดาแผ่นเดียวกัน โดยหันเอาเม็ดออกมาด้านนอกและไม่มีฟองน้ำรองรับ แผ่นยางชนิดนี้เมื่อปิดทับหน้าไม้และรวมกับกาวแล้วจะต้องมีความหน้าทั้งสิ้นไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือแผ่นยางแผ่นเดียวกันชนิดมีฟองน้ำรองรับโดยจะหันเอาเม็ดอยู่ด้านในหรือเอาเม็ดอยู่ด้านนอกก็ได้ ยางชนิดนี้เมื่อปิดทับหน้าไม้และรวมกับกาวแล้วจะต้องมีความหนาทั้งสิ้นไม่เกิน 4 มิลลิเมตร

 1. แผ่นยางเม็ดธรรมดา จะต้องเป็นชิ้นเดียวและไม่มีฟองน้ำรองรับจะทำด้วยยางหรือยางสังเคราะห์ มีเม็ดกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 10 เม็ดต่อ 1 ตารางเซนติเมตร และไม่มากกว่า 50 เม็ดต่อ 1 ตารางเซนติเมตร
 2. แผ่นยางชนิดมีฟองน้ำ ประกอบด้วยฟองน้ำชิ้นเดียวปิดคลุมด้วยแผ่นยางเม็ดธรรมดาชิ้นเดียว ซึ่งความหนาของแผ่นยางธรรมดานี้จะต้องมีความหนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
 • วัสดุปิดทับหน้าไม้จะต้องปิดทับคลุมหน้าไม้ด้านนั้นๆ และจะต้องไม่เกินขอบของหน้าไม้ออกไป ยกเว้นส่วนที่ใกล้กับด้ามจับที่สุดและที่วางนิ้วอาจจะหุ้มหรือไม่หุ้มด้วยวัสดุใดๆ ก็ได้ ซึ่งอาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของด้ามจับ
 • หน้าไม้เทเบิลเทนนิส ชั้นภายในหน้าไม้และชั้นของวัสดุปิดทับต่างๆ หรือกาวจะต้องสม่ำเสมอและมีความหนาเท่ากันตลอด
 • หน้าไม้เทเบิลเทนนิสด้านหนึ่งจะต้องเป็นสีแดงสว่าง และอีกด้านหนึ่งจะต้องเป็นสีดำ โดยไม่คำนึงว่าหน้าไม้นั้นจะใช้ตีลูกเทเบิลเทนนิสหรือไม่ และจะต้องมีสีกลมกลืนอย่าง
 • สม่ำเสมอไม่สะท้อนแสง ตามขอบของไม้เทเบิลเทนนิสจะต้องไม่เป็นสีสะท้อนแสงหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นสีขาว
 • วัสดุที่ปิดทับหน้าไม้สำหรับตีลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องมีเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผู้ผลิต ยี่ห้อ รุ่น และเครื่องหมาย ITTF แสดงไว้อย่างชัดเจนใกล้กับขอบของหน้าไม้ โดยจะต้องเป็นชื่อยี่ห้อและชนิด ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ครั้งหลังสุดเท่านั้น
 • สำหรับกาวที่มีส่วนประกอบของสารพิษจะไม่อนุญาตให้ใช้ทาลงบนหน้าไม้เทเบิลเทนนิส ผู้เล่นจะต้องใช้กาวแผ่นสำเร็จรูป หรือกาวที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น
 • การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของความสม่ำเสมอของผิวหน้าไม้หรือวัสดุปิดทับหรือความไม่สม่ำเสมอของสีหรือขนาด เนื่องจากการเสียหายจากอุบัติเหตุ การใช้งานหรือสีจาง อาจจะอนุญาตให้ใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเหตุเหล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อคุณลักษณะของผิวหน้าไม้หรือผิววัสดุปิดทับ
 • เมื่อเริ่มการแข่งขันและเมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นเปลี่ยนไม้เทเบิลเทนนิสระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นจะต้องแสดงไม้เทเบิลเทนนิสที่เขาเปลี่ยนให้กับคู่แข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
 • เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นที่จะต้องมั่นใจว่าไม้เทเบิลเทนนิสนั้นถูกต้องตามระเบียบและกติกา

     มีไม้ ปิงปอง ที่น่าสนใจ อย่าง ไม้ ปิงปอง donic หรือ ไม้ ปิงปอง butterfly ที่เป็นที่นิยมของนักกีฬา และที่ใช้ในการแข่งขัน ไม้ ปิงปอง ราคา ก็จะแตกต่างกันไปบางท่านอาจจะเป็นมือใหม่ แต่ต้องการจะใช้ไม้ปิงปองดี ก็อาจจะเลือกเป็นไม้ ปิงปอง มือ สอง สภาพดีๆก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้

วิธีการเล่นกีฬา ปิงปอง
การเล่นกีฬาปิงปอง มีหลักการเล่นที่ผู้เล่นจะต้องรู้ดังนี้

 1. ต้องส่งลูกให้ถูกต้อง โดยมีวิธีการส่งลูกคือ ให้จับลูกไว้ในฝ่ามือ โยนขึ้นไปในอากาศให้สูงไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร จากนั้นใช้ไม้ปิงปองตีส่งลูกไปยังฝ่ายตรงข้าม
 2. การรับลูกที่ถูกต้อง จะต้องตีลูกให้ข้ามตาข่ายหรืออ้อมตาข่ายกลับไปยังฝ่ายที่ส่งลูกมา
 3. หากลูกเสิร์ฟติดตาข่ายหรือข้ามไปตกแดนคู่ต่อสู้ จะต้องเสิร์ฟลูกใหม่
 4. กีฬาปิงปองสามารถเล่นได้ 2 แบบ คือแบบคู่และแบบเดี่ยว คือมีผู้เล่นไม่เกินฝ่ายละ 2 คน
 5. การนับคะแนน หากผู้เล่นฝ่ายใดสามารถทำคะแนนได้ 11 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะ แต่กรณีที่ได้ 10 คะแนนเท่านั้น จะต้องทำคะแนนให้มากกว่าอีกฝ่าย 2 คะแนนจึงจะเป็นผู้ชนะ

     จากประวัติ ปิงปอง นั้นปิงปอง อาจดูเหมือนเป็นกีฬาที่เล่นยาก แต่หากได้ลองเล่นดูแล้วจะพบว่าทั้งสนุกและน่าสนใจไม่แพ้กีฬาประเภทอื่นๆ เลยทีเดียว เพียงแต่ต้องใช้ไหวพริบและความคล่องแคล่วเป็นหลักเท่านั้น และยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิงจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

กติกา : ปิงปอง

ขอบคุณที่มาของรูป pixabay.com

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ