เทคโนโลยี

ป้องกัน CONFIGURATION FORTIGATE FIREWALL ด้วยการBackup and Restore

Firewall เหมือนเป็นประตูรั้วของบ้าน เพราะมันคือ ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อ่านว่า ไฟร์วอลล์) ป้องกัน ตรวจจับความผิดปกติ นอกเหนือการตั้งค่า(config) ไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงเครือข่าย LAN ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน Firewall มีทั้งอุปกรณ์ที่เป็น Hardware และ Software การ Backup and Restore Configuration โดยเฉพาะ บทความนี้ น้ำ ใ ส ด อ ท คอม จะเน้นที่ Fortigate Firewall เป็นหลัก ซึ่งเราสามารถทำการ Backup และ Restore Configuration ผ่านทางหน้า Web Manage ได้เลย โดยมีวิธีการดังนี้

ขั้นตอนแรก : ทำการ Login เข้า Firewall Fortigate

fortigate 100D 001

รูปที่ 1 หน้าตา Login Firewall Fortigate

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อทำการ Login Firewall Fortigate จะเจอกับหน้า Dashboard ของ Firewall Fortigate

fortigate 100D 002

รูปที่ 2 แสดงหน้า Dashboard ของ Firewall Fortigate

ขั้นตอนที่ 3 : ดูในส่วนของ System Information ที่มี Backup / Restore / Revisions

fortigate 100D 003

รูปที่ 3 แสดงในส่วนของ System Information ที่มี Backup / Restore / Revisions

ขั้นตอนที่ 4 : Click mouse ที่ Backup

fortigate 100D 004

รูปที่ 4 แสดงหน้า Backup CONFIGURATION FORTIGATE FIREWALL

ขั้นตอนที่ 5 : เลือก Backup CONFIGURATION FORTIGATE FIREWALL

fortigate 100D 005

รูปที่ 5 แสดงหน้าให้เลือก Save as ไปเก็บไว้ยังที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 6 : เป็นรูปแบบ File CONFIGURATION FORTIGATE FIREWALL ที่จัดเก็บ

fortigate 100D 006

รูปที่ 6 แสดงรูปแบบการจัดเก็บ File CONFIGURATION FORTIGATE FIREWALL

     อย่างที่ทราบกันดีว่า Firewall เป็นส่วนสำคัญของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ น้ำ ใ ส ด อ ท คอม แสดงให้เห็นถึงส่วนของการ Backup ค่า config ของ Fortigate Firewall ข้อแนะนำ ควรทำการ Backup ค่า Config ของ Firewall เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง เช่น การ add user หรือทำการปรับเปลี่ยนค่าอื่นๆ ควรทำการ Backup ค่า Config ตามวิธีการที่ได้นำเสนอไป

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ