fortigate-100d-firewall-เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์
Firewall อุปกรณ์ที่สำคัญต่อระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) ทำหน้าที่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อ่านว่า...
(Technology)
โดรนถ่ายภาพยังไงให้ดูน่าสนใจแล้วจะเลือกโดรนถ่ายภาพรุ่นใหนดี
     โดรนเป็นเทคโนโลยีด้านอากาศยานมีการนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย โดรนถ่ายภาพก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่หลายๆคนสนใจ...
(เรื่องโดนใจ)

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในโลกอนาคต จะทำงานแทนมนุษย์เราได้ทุกอย่างหรือไม่

     เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในโลกอนาคต จะทำงานแทนมนุษย์เราได้ทุกอย่างหรือไม่ Robot 26 04 2564 001

     ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้มีวิวัฒนาการและก็ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์มากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตในการผลิตสินค้า ช่วยดูแลในคุณภาพชีวิต ในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม รวมไปจนถึงช่วยอำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ สำหรับปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทยก็คือ ส่วนใหญ่แล้วคนไทยด้วยกันเองจะไม่ค่อยมีความเชื่อถือ สนับสนุน ในตัวหุ่นยนต์ที่ผลิตและพัฒนาในประเทศ เท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจและนำเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศมากกว่า

     อีกกรณีหนึ่งก็คือประเทศไทยยังขาดการส่งเสริมจากผู้ประกอบหุ่นยนต์รุ่นใหม่หรือขาดผู้ที่มีศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมหุ่นยนต์ให้เจริญเติบโต ทัดเทียมเหมือนต่างประเทศ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้แนวโน้มในเรื่องของการนำหุ่นยนต์มาใช้ประโยชน์  หรือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำของคนเราก็คงจะมีมากขึ้น อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยเองด้วยเช่นกัน ที่จะเริ่มมีการสนับสนุนมีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมาจากหุ่นยนต์ที่เป็นฝีมือของคนไทยเอง ให้ดีและมีคุณภาพ มีความเป็นมาตรฐานสากล

     หุ่นยนต์มีกี่แบบ ?

     หุ่นยนต์ก็คือเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ถูกออกแบบให้สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ ในงานทุกประเภทที่มนุษย์ ไม่สามารถทำได้ และสามารถรับคำสั่งกับการทำงานแบบเดิมซ้ำ ๆ ในรูปแบบที่ซับซ้อนหรือว่ายืดหยุ่นได้ เอาละเรามาดูกันว่าหุ่นยนต์ที่ถูกผลิตให้มาใช้งานนั้นมีกี่ประเภท

 • หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน จะมีอยู่ 2 แบบ คือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุด ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทนี้มักจะใช้ในอุตสาหกรรม ในปัจจุบันก็คือแขนกล หรือมือหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยเฉพาะ และหุ่นยนต์บริการที่เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมแต่จะนำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของทางการศึกษา ทางการแพทย์ และใช้ในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่าง ๆ
 • หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นในเรื่องสภาวะของการเคลื่อนไหว จะมีอยู่ 2 แบบ คือ หุ่นยนต์แบบมีฐานอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จะมีตัวฐานยึดติดกับพื้นไว้เพื่อไม่ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ แต่จะมีลักษณะเป็นแขนกลที่สามารถหยิบจับสิ่งของหรือเคลื่อนย้ายชิ้นงานจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งได้ และแบบที่ 2 ก็คือ หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยจะใช้ล้อหรือใช้ขาในการเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังจุดต่าง ๆ ตามคำสั่ง
 • หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมา ให้ประยุกต์ตามการใช้งานต่าง ๆ ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 8 ประเภทย่อย ๆ ได้แก่
 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เช่น แขนกลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแทนแรงงานมนุษย์ ช่วยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ การพ่นสี การเชื่อม ช่วยประกอบชิ้นส่วน และทำงานซ้ำไปซ้ำมา
 • หุ่นยนต์บริการ ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะในสำนักงานหรือในบ้าน ที่พักอาศัย เช่น หุ่นยนต์ทำความสะอาด หุ่นยนต์บริการในร้านอาหาร
 • หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เช่น ช่วยในเรื่องของกายภาพบำบัด การเดิน การหยิบของให้ผู้ป่วย และรวมไปถึงการที่ช่วยแพทย์ผ่าตัด ในกรณีที่การผ่าตัดนั้นมีความเสี่ยงสูง หรือทำให้บาดแผลนั้นมีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น
 • หุ่นยนต์ที่ช่วยในเรื่องของการทหาร การสอดแนม ตรวจสอบสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ หรือใช้ในการโต้ตอบฝ่ายตรงข้ามได้
 • หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา นำมาช่วยฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลไกในการประกอบหุ่นยนต์ เป็นต้น
 • หุ่นยนต์สำรวจ นำมาใช้เพื่อสำรวจพื้นที่ในการเก็บข้อมูลทั้งในภาคพื้นดิน ภาคอากาศ ใต้น้ำ หรือนอกโลกอวกาศ โดยมีการควบคุมจากทางระยะไกลได้
 • หุ่นยนต์เพื่อความบันเทิง ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในรูปแบบของ สัตว์เลี้ยง เครื่องดนตรี
 • หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ นำมาช่วยผ่อนแรงมนุษย์ในงานเฉพาะทางได้ เช่น การรีดนมวัว หรือการทำงานเกษตรกรแบบซ้ำไปซ้ำมา

     สมองกลอัจฉริยะ แขนกลที่ช่วยทำงานแทนมนุษย์ Robot 26 04 2564 002

     หลายคนคงพอจะเคยเห็นการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับแขนกลที่ถูกสร้างมาเพื่อให้ทำงานได้เทียบเท่ากับมือมนุษย์เรา จากเดิมเริ่มแรกอาจจะยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจจะมีการเคลื่อนไหวช้า และอยู่ในองศาที่แคบ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในเรื่องของเซนเซอร์ ระบบการทำงาน ทำให้ใช้หยิบจับของได้อย่างคล่องแคล่ว ราวกับว่ามือนั้นมีชีวิต และยังควบคุมแรงบีบได้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และได้ผ่านการทดสอบในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้กรรไกรตัดกระดาษ การตักน้ำ เทน้ำ เล่นเปียโน และอื่น ๆ นับได้ว่าอนาคตข้างหน้านี้ เทคโนโลยีแขนกลจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญแทบทุกเรื่องในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้เลย เพราะผู้พัฒนายังไม่หยุดเพียงแค่นี้ ยังมีการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง คาดว่าอีกหน่อยฉากในภาพยนต์ที่เราได้เห็นกันบ่อย ๆ เกี่ยวกับมนุษย์หุ่นยนต์ที่ใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ เป็นเพื่อนกับมนุษย์นั้นอาจจะเป็นจริงขึ้นมาก็ได้

     ข้อดีของการมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน

     เริ่มแรกจุดประสงค์การผลิตหุ่นยนต์นั้นถูกสร้างมาเพื่อผ่อนแรงมนุษย์ ในการทำงานต่าง ๆ ร่างกายคนเราไม่สามารถทนการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ เพราะต้องมีการพัก ทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อลดความเมื่อยล้า ด้วยความจำกัดพลังงานของร่างกายมนุษย์นี้ การทำงานวนซ้ำไปมาจึงเป็นเรื่องยาก การที่มีเทคโนโลยีหรือแขนกลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก จะสามารถทำงานได้นานโดยไม่ต้องพัก ส่งผลทำให้เพิ่มผลผลิตทางอุสาหกรรมในเวลาอันสั้นได้

     ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ หลังจากได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้หลากหลาย สร้างความบันเทิงให้กับมนุษย์ได้นั้น อย่างเช่นสัตว์เลี้ยง แม้จะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจริง แต่ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับอารมณ์ความรู้สึกของคนเราได้ ทำให้รู้สึกไม่เหงา ไม่โดดเดี่ยว ในบางรายยังช่วยให้ภาวะโรคซึมเศร้าลดลงได้โดยที่ไม่ต้องพบแพทย์อีกต่อไป

     เทคโนโลยีหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์เราก็จริง จึงทำให้หลายคนมองว่ายังไงมนุษย์ก็ฉลาดกว่า ย่อมทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่อย่าลืมว่าหุ่นยนต์ไม่มีวันเหนื่อย ระบบกลไกการจัดเก็บข้อมูลมีความปลอดภัยสูง มนุษย์เรามีบางครั้งที่หลงลืม หรือเหนื่อยล้า แต่เมื่อหุ่นยนต์ทำงานและถูกป้อนคำสั่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้นั้นไม่มีวันสูญหาย นอกจากจะถูกปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขกลไกภายในจากผู้สร้างเท่านั้น  ฉะนั้น ความแม่นยำ ถูกต้อง ความรวดเร็ว การคำนวณต่าง ๆ จึงทำได้ดีกว่ามนุษย์แน่นอน

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ