ตัวต้านทานไฟฟ้า-resistor-ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
     คุณผู้อ่านที่เรียนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์จะรู้จัก ตัวต้านทานไฟฟ้า หรือ Resistor กันเป็นอย่งดี สำหรับ ตัวต้านทาน หรือ...
(อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน)
 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ