แยกวง-guest-wifi-โดยไม่อาศัย-switch-l3
สำหรับปัญหาการแยก guest WiFi หลายๆที่ที่โดน audit ตรวจคงจะเจอปัญหาคล้ายๆกัน คือนำ Network ที่เป็นวงให้ Guest ใช้งานนั้นอยู่วงเดี่ยวกับ Network...
(สารสนเทศ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดเก็บข้อมูลองค์กร Data Backup Solution

Data Storage Sharing

     ข้อมูล (Data) ขององค์กรต่างๆ จัดเก็บมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกินกว่าที่องค์กรจะจัดเก็บได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up) ข้อมูลที่สำคัญ “จากการศึกษาวิจัยในองค์กรดังด้านไอที พบว่า องค์กรหลายแห่งไม่มีการปกป้องด้วยวิธีการสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (Desktop) หรือแลปทอป (Labtop) ที่ใช้ในธุรกิจ การขาดการสำรองข้อมูล (Data Backup) อย่างเหมาะสมและการปกป้องด้วยการกู้คืนข้อมูล(Data Restore) สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแลปทอปนั้น ทำให้ธุรกิจขององค์กรมีความเสี่ยงที่ข้อมูลธุรกิจจะสูญหายและมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้”

     อย่างที่ทราบกันดีว่าในโลกที่ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับทุกๆด้านของธุระกิจในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้วิธีการเก็บและบันทึกข้อมูลถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลอย่างสิ้นเชิง ข้อมูลการเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรือ storage มีมากขึ้นทวีคูณ แม้ว่าใน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็มีขนาดกันถึง Terabyte กันแล้วในปัจจุบันนี้

     ความก้าวหน้าทางด้านเน็ตเวิร์กหรือระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การย้ายไฟล์หรือการแชร์ไฟล์ข้ามเครือข่าย ก็มี ความก้าวหน้าขึ้ นมาก และเป็นสาเหตุหนึ่ งของการเพิ่มขึ้ นของข้อมูล ทั้ งสำหรับองค์กร และ ส่วนบุคคล

การเลือกเทคโนโลยี Backup จึงมีความสำคัญมาก ดังนั้นแนวทางคร่าวๆ ในการคัดเลือกเทคโนโลยีการ Backup จึงควรจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

     1. สามารถทำ Deduplication ข้อมูลที่มีการสำรอง เพื่อลดพื้นที่จัดเก็บลงได้
เพื่อให้การสำรองข้อมูลนั้นมีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการกู้คืนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วที่สุด เทคโนโลยีการทำ Deduplication จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบสำรองข้อมูลในทุกวันนี้ และยิ่งถ้าสามารถเลือกได้ว่าจะทำการ Deduplication ตั้งแต่ฝั่ง Server หรือจะ Deduplication ที่ Backup Server ได้ก็จะยิ่งดี เพราะจะทำให้องค์กรสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานได้

     2. ต้องรองรับ Incremental Backup ได้อย่างไม่จำกัด เพื่อให้ง่ายต่อการสำรองข้อมูล
บางเทคโนโลยีนั้นรองรับการทำ Incremental Backup ได้จำกัดจำนวนครั้ง ทำให้ต้องคอยทำ Full Backup ใหม่อยู่เป็นระยะๆ ซึ่งเป็นการเสียเวลาและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการที่ระบบ Backup จะทำ Incremental Backup ได้อย่างไม่จำกัดนั้นก็ช่วยให้การสำรองข้อมูลเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี การตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูลจากเทคโนโลยี Incremental Backup เองนั้นก็สำคัญเช่นกัน เพราะบางเทคโนโลยีอาจใช้เวลาตามจำนวน Incremental Backup ที่เกิดขึ้นไปย้อนหลัง ในขณะที่บางเทคโนโลยีอาจทำได้เร็วกว่านั้น

     3. เลือกติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละระบบ
เนื่องจาก Application แต่ละประเภทนั้นก็ต้องการพฤติกรรมในการสำรองข้อมูลที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกใช้ Backup Solution ที่มีทางเลือกในการสำรองข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบก็จะทำให้การออกแบบนโยบายการสำรองข้อมูลสำหรับแต่ละระบบนั้นแตกต่างกันไปได้ตามความเหมาะสม

นอกจากการ Backup แล้ว การทำ Replicate และการทำ Archive เองก็อาจถูกผสานรวมอยู่ในบาง Backup Solution เลย ดังนั้นการเลือกระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงๆ นี้ก็จะทำให้องค์กรลดความเสี่ยงลงไปได้มากทีเดียว

     4. ต้องบริหารจัดการได้ง่าย มีช่องทางให้ผู้ใช้งานกู้ข้อมูลเองได้
การบริหารจัดการระบบ Backup ไปจนถึงการทำ Automation และการเปิดให้ผู้ใช้งานเข้ามากู้คืนข้อมูลด้วยตัวเองได้นั้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยลดภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบลงได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังลดปัญหาความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดในการสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลได้อีกด้วย

     5. รองรับการสำรองข้อมูลของระบบ Hybrid Cloud ได้
เทคโนโลยี Cloud นั้นเข้ามามีบทบาทในองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นระบบ Backup ที่รองรับ Hybrid Cloud ได้ในตัวเลยนั้นก็จะทำให้องค์กรมีอิสระในการเลือกใช้เทคโนโลยี Cloud ได้ตามที่ต้องการ

     6. สามารถเพิ่มขยายระบบสำรองข้อมูลให้มีขนาดใหญ่มากได้
ด้วยการมาของ Big Data Analytics นั้น ทำให้ปริมาณข้อมูลและระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรนั้นเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นระบบสำรอง Backup ที่ดีก็ควรมีความยืดหยุ่นให้สามารถเริ่มต้นจากระบบเล็กๆ ได้ และค่อยๆ เพิ่มขยายตามการใช้งานขององค์กร ไปจนถึงการรองรับข้อมูลปริมาณมหาศาลระดับ Big Data ได้ในอนาคต

     7. สามารถทำงานร่วมกับระบบต่างๆ ได้หลากหลาย
ระบบ Backup ที่ดีนั้นจะต้องทำงานร่วมกับ Infrastructure และ Application ได้หลากหลาย และมีเทคนิคพิเศษในการสำรองข้อมูลบางรูปแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น Hypervisor ต่างๆ หรือ Database ต่างๆ รวมถึงระบบ Email เป็นต้น

นอกจากนี้การมี Interface เพื่อผสานรวมกับระบบอื่นๆ ผ่นทาง API ได้เองนั้นก็จะมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ Data Center ที่มีขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

     8. จบทุกอย่างได้ในโซลูชั่นจากผู้ผลิตเดียวได้ก็จะดี
การที่ระบบ Backup ขององค์กรนั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียว นอกจากจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบทำงานได้ง่ายแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงในการที่ระบบหรือข้อมูลที่ทำการสำรองเอาไว้จะกู้ขึ้นไม่สำเร็จเพราะความผิดพลาดในการทำงานของผู้ดูแลระบบอีกด้วย อีกทั้งการมีผู้ผลิตของระบบ Backup หลากหลายภายในระบบเครือข่ายเดียวก็จะทำให้งานมีความซับซ้อนสูง ส่งผลเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นขององค์กรเอง

Grafik FileArchiving E 20170308

     ข้อดีของการสำรองข้อมูล (Backup Data)

  • กู้คืนการอัพเกรดที่ล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  • ปกป้องระบบของคุณต่อไปหลังจากที่อัพเกรดสำเร็จแล้ว
  • ย้ายสภาพแวดล้อมทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแลปทอปเครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดายในอนาคต
  • ปกป้องข้อมูลที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในออฟฟิศหรือบนท้องถนน
  • ผู้ใช้สามารถกู้คืนไฟล์ของตนเองได้อย่างง่ายดายในกรณีที่ถูกลบออกโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องรับการสนับสนุนด้านไอทีเพิ่มเติม

     ข้อควรคำนึงระบบการสำรองข้อมูลที่ดี

  • High Availability (HA) สำหรับระบบที่มีความสำคัญในระดับสูงสุด และต้องกู้คืนได้ภายในเวลาหลักวินาที
  • Disaster Recovery (DR) สำหรับระบบที่มีความสำคัญในระดับสูง และต้องกู้คืนได้ภายในเวลาหลักนาที
  • Backup & Recovery สำหรับระบบทั่วๆ ไป และต้องกู้คืนได้ภายในเวลาหลักชั่วโมง
  • Email Archiving สำหรับเก็บข้อมูลอีเมล์ย้อนหลังเป็นเวลานาน ตอบโจทย์ด้านธุรกิจและกฎหมายเป็นหลัก

     เทคโนโลยีในการสำรองข้อมูลต้องสามารถทำงานได้ทั้งแบบ On-premises และทำงานร่วมกับ Cloud ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ Backup & Recovery และ Email Archiving นั้นสามารถทำงานร่วมกับ Tape เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติตาม Compliance ต่างๆ ขององค์กรได้ด้วยในเวลาเดียวกัน