เทคโนโลยี
การพัฒนา มักจะมาควบคู่กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความหมายที่จะนำเสนอในหัวข้อ technology จะเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับหมวดอื่นบ้าง...
(โครงสร้างอาคาร)