เครื่องประดับแฟชั่นสำหรับการแต่งกาย
ถ้าจะพูดถึงเครื่องประดับนั้น ก็นับว่ามีความสำคัญส่วนหนึ่งที่ควบคู่กับการแต่งกายของสุภาพสตรี จะว่าไปแล้วตั้งแต่ยุคก่อนจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้...
(วาไรตี้)